TKB tuần 42

15-05-2022 22-00

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ, ĐÁ CẦU

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 42

     Từ ngày 16-05 đến 21-05 năm 2022

   HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2021 – 2022 

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

(7h-8h45)

 

CS57GDTC

Thân CS57HL1

Đ.Anh

CS55HL

Tuấn

CS57HL1

Đ.Anh- Thân

CS55HL

Tuấn

 

 

CS57GDTC

Đ.Anh

CS57HL2

Thân

CS55HL

Tuấn

 

 

CS57HL2

Đ.Anh CS55HL

Tuấn

 

 

 

3+4

(9h15-11h)

CS56GDTC1

Thân

CS55HL

Tuấn

 

 

CS56HL1,2

Thân-Đ.Anh

CS55GDTC

Tuấn

 

CS57GDTC

Thân

CS55GDTC

Đ.Anh

CS55GDTC

Tuấn

 

CS56HL1,2

Đ.Anh

CS55GDTC

Tuấn

 

 

 

 

5+6

(13h30-15h15)

CS55GDTC

Tuấn

 

 

CS56GDTC1

Thân

CS56GDTC2

Đ.Anh

 

CS56GDTC2

Đ.Anh

 

 

 

 

7+8

(15h45-17h30)

CS57HL2

Thân

 

 

CS57HL1

Tuấn-Đ.Anh

 

 

 

 

           

 

 

Trực BM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Đ/C

Huyền đi học.

 Đ/C Sơn đi học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Đức Anh

20

 

2

TS. Vũ Ngọc Tuấn

20

 

3

T.S. Đỗ Tiến Thân

16

 

4

Th.S.Ng.T.Thanh Huyền

00

 

5

Th.S. Nguyễn Sơn

00

 

Tổng

56

 

Trưởng bộ môn         Giáo vụ BM

 

 

   Nguyễn Đức Anh      Ng.T.Thanh Huyền

Chuyên mục tin tức