Tổ chức thành công 09 Đại hội Chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

11-03-2020 00-00

Trong hai ngày 09 và10 tháng 03 năm 2020, các Chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chị đạo Đại hội chi bộ  Khoa Kiến thức cơ bản

Đảng bộ trường Đại học TDTT Bắc Ninh có 09 Chi bộ (Chi bộ Khoa Giáo dục thể chất, Chi bộ Khoa Huấn luyện thể thao, Chi bộ Khoa Kiến thức kỹ năng cơ sở ngành, Chi bộ  Khoa Kiến thức cơ bản, Chi bộ Khoa Quản lý -Y sinh học TDTT, Chi bộ Phòng ban I, Chi bộ Phòng ban II, Chi bộ Trường Năng khiếu và các Trung tâm, Chi bộ GDQP- AN) với tổng số 195 đảng viên trong đó có 58 đảng viên nữ, 27 đảng viên dự bị.

ThS Nguyễn Văn Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp chụp ảnh lưu niệm với các Đảng viên Chi bộ  GDQP- AN

Đại hội này các Chi bộ đã tổng kết hoạt động Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và đề ra phương hướng hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, tiến hành thảo luận chi tiết Báo cáo chính trị của các Chi bộ cũng như phương hướng hoạt động của các Chi bộ nhiệm kỳ mới, đồng thời tiến hành bầu cấp ủy khóa mới, bầu Bí thư và Phó Bí thư các chi bộ. Cụ thể, trong 2 ngày 09 và 10/3/2020, các chi bộ đã bầu ra 09 Ban Chi ủy khóa mới với tổng số 27 thành viên, trong đó có 09 Bí thư và 09 phó bí thư các chi bộ.

Các Đại hội Chi bộ đã thể hiện sự nhất trí cao của các Đảng viên với báo cáo chính trị và phương hướng hoạt động của các Chi bộ nhiệm kỳ mới cũng như sự tin tưởng với các Ban Chi ủy mới trong việc phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chuyên mục tin tức