Trường Đại học TDTT Bắc Ninh bảo vệ thành công 07 đề tài nhánh thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2018-2019: “Nghiên cứu TDTT quần chúng phát triển bền vững”

27-12-2019 00-00

Nằm trong kế hoạch nghiên cứu của Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Lê Khánh Hải làm chủ nhiệm, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện 8/11 nhánh đề tài, triển khai từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2019.

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, chủ nhiệm đề tài KHCN nhánh 5: “Giải pháp phát triển các dịch vụ TDTT quần chúng đáp ứng nhu cầu xã hội” báo cáo đề tài tại hội đồng nghiệm thu cấp Bộ

Theo đó, từ ngày 24 tới ngày 26/12/2019, Trường đại học TDTT Bắc Ninh đã báo cáo nghiệm thu thành công cấp bộ 07 đề tài nhánh. Kết quả, tất cả các đề tài đã được thông qua, trong đó có 02 đề tài đạt loại xuất sắc, cụ thể:

Nhánh 1: “Nghiên cứu lý luận và thực tiễn để phát triển bền vững TDTT quần chúng” do PGS.TS. Nguyễn Cẩm Ninh làm Chủ nhiệm đề tài. Kết quả nghiệm thu ở mức Đạt;

GS.TS. Lâm Quang Thành phát biểu phản biện trong buổi nghiệm thu đề tài KHCN cấp bộ nhánh 1: “Nghiên cứu lý luận và thực tiễn để phát triển bền vững TDTT quần chúng” do PGS.TS. Nguyễn Cẩm Ninh làm Chủ nhiệm đề tài

Nhánh 2: “Mô hình TDTT quần chúng gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới” do PGS.TS. Bùi Ngọc làm Chủ nhiệm đề tài. Kết quả nghiệm thu ở mức Đạt;

Toàn cảnh buổi bảo vệ đề tài KHCN Cấp Bộ của nhánh 2: “Mô hình TDTT quần chúng gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới” do PGS.TS. Bùi Ngọc làm Chủ nhiệm đề tài.

Nhánh 3: “Mô hình phát triển TDTT quần chúng ở khu vực thành thị” do tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Phương làm Chủ nhiệm đề tài. Kết quả nghiệm thu đạt Xuất sắc;

Hội đồng nghiệm thu đề tài nhánh 3: “Mô hình phát triển TDTT quần chúng ở khu vực thành thị” do tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Phương làm Chủ nhiệm đề tài

Nhánh 4: “Mô hình phát triển TDTT quần chúng ở miền núi” do PGS.TS. Đỗ Hữu Trường là Chủ nhiệm đề tài. Kết quả nghiệm thu loại Xuất sắc;

TS. Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, chủ tịch hội đồng nghiệm thu Đề tài KHCN Cấp Bộ nhánh 4: "Mô hình phát triển TDTT quần chúng ở miền núi” do PGS.TS. Đỗ Hữu Trường là Chủ nhiệm đề tài"

Nhánh 5: “Giải pháp phát triển các dịch vụ TDTT quần chúng đáp ứng nhu cầu xã hội” do PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc làm Chủ nhiệm đề tài. Kết quả nghiệm thu ở mức Đạt;

Nhánh 9: “Mô hình phát triển thể thao ngoại khoá cho học sinh phổ thông, sinh viên tại nơi cư trú” do TS. Cao Hoàng Anh làm Chủ nhiệm đề tài. Kết quả nghiệm thu ở mức Đạt;

Nhánh 10: “Giải pháp phát triển thể thao quần chúng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” do PGS.TS. Tạ Hữu Hiếu làm Chủ nhiệm đề tài. Kết quả nghiệm thu ở mức Đạt.

Ngoài 07 nhánh đề tài do Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chủ trì thực hiện và đã bảo vệ thành công còn có 03 nhánh đề tài khác do Trường Đại học TDTT Đà Nẵng và Viện Khoa học TDTT cùng song song thực hiện và cũng đã hoàn thành. Kết quả:

Nhánh 6: “Đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ phát triền Thể dục thể thao quần chúng đáp ứng nhu cầu xã hội” do PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng là Chủ nhiệm đề tài. Kết quả nghiệm thu ở mức Đạt;

Nhánh 7: “Nghiên cứu xây dựng chương trình và tài liệu chuyên môn hướng dẫn tập luyện Thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu giải trí và nâng cao sức khỏe của người dân ở nông thôn” do TS. Trần Hiếu – Viện Khoa học TDTT làm Chủ nhiệm đề tài. Kết quả nghiệm thu ở mức Đạt;

Nhánh 8: “Nghiên cứu khôi phục và phát triển các trò chơi phổ cập ở nông thôn và trong lễ hội truyền thống ở Việt Nam” do PGS.TS. Đặng Thị Hồng Nhung làm Chủ nhiệm đề tài. Kết quả nghiệm thu ở mức Đạt.

“Giải pháp phát triển thể thao quần chúng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” do PGS.TS. Tạ Hữu Hiếu làm Chủ nhiệm đề tài chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô trong hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ.

Như vậy, đến nay 10 đề tài nhánh, tương ứng với 10 nội dung nghiên cứu khác nhau về các vấn đề của TDTT quần chúng đã được triển khai và hoàn thành theo đúng kế hoạch. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của 10 nhánh, nhánh tổng hợp (nhánh 11): “Báo cáo tổng hợp Chương trình khoa học và công nghệ: Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, do GS.TS. Nguyễn Đại Dương làm Chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp tục được triển khai nghiên cứu và hoàn thiện. Dự kiến tháng 6/2020, toàn bộ Chương trình khoa học công nghệ: Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” sẽ được hoàn thiện và nghiệm thu theo kế hoạch. Kết quả nghiên cứu của Chương trình sẽ là tài liệu quan trọng, có giá trị khoa học cao, làm căn cứ để ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có những định hướng, đề xuất và triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn nhằm phát triển bền vững TDTT quần chúng ở Việt Nam.

Chuyên mục tin tức