Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

16-05-2020 00-00

Trong hai ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ đầu tiên trên địa bàn Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tiến hành thí điểm bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Đại biểu Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch có đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch;

Đại biểu Tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Trần Thị Ngọc Hà, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh;

Đại biểu Thị ủy Từ Sơn có: đồng chí Trần Quang Huy, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HDND Thị xã Từ Sơn; đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Từ Sơn; đồng chí Ngô Minh Nam, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND Thị xã Từ Sơn; đồng chí Đàm Thế Sử, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thị xã Từ Sơn; đồng chí Trần Văn Thảo, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Từ Sơn; đồng chí Đỗ Cương, Chủ tịch UBKT Thị ủy Từ Sơn; đồng chí Vũ Văn Tuấn, Ủy viên BTV, chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy Quân sự Thị xã Từ Sơn...;

Đại biểu phường Trang Hạ có: đồng chí Dương Bá Trường, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Khánh Uẩn, Chủ tịch UBND;

 

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Ninh và lãnh đạo Thị ủy Từ Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Về phía Đảng bộ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh có: đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng 180 đảng viên thuộc Đảng Bộ trường được triệu tập tham dự đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã tiến hành kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đến năm 2025. Đại hội nhất trí thông qua: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt, lĩnh vực hoạt động của Trường. Các chỉ tiêu Đại hội XXI đề ra đã được hoàn thành ở mức đạt và vượt mức, dân chủ cơ sở được phát huy; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể thường xuyên được củng cố và luôn được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên cơ sở kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, Đảng bộ Trường đã tổng kết được 5 ưu điểm; 3 khuyết điểm, trên cơ sở đó, tìm hiểu nguyên nhân của các kết quả đạt và các khuyết điểm, từ đó rút ra được các bài học kinh nghiệm cần thiết.

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tại Đại hội Đảng bộ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu tham dự Đại hội cũng đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn đóng góp ý kiến trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, đánh giá đúng ưu điểm, nhược điểm, những bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ của Nhà trường trong giai đoạn mới, Đại hội đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, những chỉ tiêu và giải pháp thực hiện của Đảng bộ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”, trong đó mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ là: Tiếp tục phát huy tuyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dân chủ trong Đảng, trong Nhà trường. Tập trung phát huy mọi tiềm lực của Nhà trường. Đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính rị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI, XII). Phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền và các đoàn thể.

Các đại biểu sôi nổi thảo luận đóng góp ý kiến tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Từ Sơn thay mặt Thị ủy Từ Sơn nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng Bộ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong 5 năm tới, cùng với sự phát triển của cả nước, Đảng bộ Nhà trường sẽ thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiều thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, nhưng với bề dày thành tích 60 năm, sự tâm huyết, sáng tạo của tập thể cán bộ, viên chức Nhà trường và trí tuệ của tập thể Đảng viên trong Đại hội, Ban Thường vụ Thị ủy tin tưởng rằng: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh và vươn tới những tầm cao mới.

Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Từ Sơn đại diện lãnh đạo Đảng cấp trên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại diện Đảng ủy Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Đảng bộ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh khóa XXII sẽ quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và tồn tại, quyết tập thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã Bầu được Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Nhà trường; Bầu được 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Cấp trên.

Đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh và Thị ủy Từ Sơn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng ủy Trường Đại học TDTT Bắc Ninh nghiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cũng đã Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội với 100% ý kiến tán thành.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
Chuyên mục tin tức