Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức đánh giá luận văn Cao học Khóa 27, niên khóa 2018-2020

07-11-2020 00-00

Ngày 7/11/2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã tiến hành đánh giá luận văn tốt nghiệp cho  học viên cao học Khóa 27, niên khóa 2018-2020. Hoạt động có sự tham gia của 90 thầy giáo, cô giáo là Giáo sư, Phó giáo sư và tiến sĩ tại các vùng miền trên cả nước, các học viên Cao học Khóa 27 cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp…

PGS.TS. Đặng Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc tại buổi đánh giá luận văn Cao học khóa 27 niên khóa 2018-2020

Khóa Cao học khóa 27 (niên khóa 2018 - 2020) là khóa học thứ 5 đào tạo theo “Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ” Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Chương trình đào tạo gồm 18 môn học và Luận văn tốt nghiệp với tổng số thời gian là 900 giờ. Số lượng học viên được công nhận trúng tuyển là 113 học viên được chia thành 2 lớp học, trong đó có: 02 học viên nước bạn Lào.. Tổng là 98 học viên bảo vệ đợt này trong đó có 6 học viên khóa 26 bảo lưu kết quả học tập cùng bảo vệ với cao học khóa 27.

Học viên Phan Thị Hà Thanh, lớp cao học K27 bảo vệ luận văn "Ứng dụng bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên thể dục dụng cụ lứa tuổi 6-8 trung tâm đào tạo vận động viên TDTT Hải Phòng "

Luận văn của các học viên được đánh giá theo thang điểm 10 với các tiêu chí: Đánh giá chất lượng luận văn (Gồm kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn và báo cáo tóm tắt): 6,5 điểm; đánh giá phần báo cáo kết quả nghiên cứu của học viên (khả năng diễn đạt, trình bày luận văn và trả lời câu hỏi): 2,5 điểm và Điểm bài báo khoa học đã được công bố: 1,0 điểm. Luận văn đạt yêu cầu khi điểm trung bình của hội đồng chấm từ 5,5 điểm trở lên.

Học viên Lương Hồng Sinh. khóa CH 27 bảo vệ luận văn "Biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn bắn súng ngắn quân dụng cho học viên trường cao đẳng cảnh sát nhân dân 1"

Sau một ngày làm việc tích cực, hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp cao học khóa 27 đã ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc, khắc phục mọi khó khăn trong học tập cũng như nghiên cứu của các học viên. Các đề tài nghiên cứu đã có sự đầu tư công phu, xuất phát từ thực tiễn và phù hợp với những kiến thức mà học viên đã tích lũy. Các nhà khoa học trong  và ngoài ngành đều đánh giá về công tác đào tạo cán bộ giảng dạy, huấn luyện và quản lý có trình độ cao học (thạc sĩ) của ngành TDTT đã và đang được chú trọng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây là tiền đề tốt nhằm phát triển, bổ sung nguồn nhân lực cần thiết cho ngành TDTT, đáp ứng những nhu cầu đòi hỏi cao trong thời kỳ mới.

Học viên Nguyễn Thị Hiền, cao học  khoá 27 bảo vệ luận văn "Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cho nữ VĐV Vovinam nội dung đối kháng lứa tuổi 15-16 Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội"

Chuyên mục tin tức