Tuyển sinh đại học chính quy năm 2024
Tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 ngành Quản lý Thể dục thể thao; Ngành Giáo dục thể  chất; Ngành Huấn luyện thể thao và Ngành Y sinh học Thể dục thể thao

Thông tin tuyển sinh ngành Quản Lý TDTT năm 2024
Thông tin tuyển sinh ngành Quản Lý TDTT năm 2024

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 ngành Quản lý Thể dục thể thao,mã ngành 7810301.

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 (đợt 1)
Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 (đợt 1)

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 (đợt 1) ngành Quản lý Thể dục thể thao; Ngành Giáo dục thể  chất; Ngành Huấn luyện thể thao và Ngành Y sinh học Thể dục thể thao

Trang 2/2 | Số bài viết: 14
Chuyên mục tin tức