NCS Boun Nuang Kamphengthong đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

15-06-2024 00-00

Ngày 14/6/2024, nghiên cứu sinh (NCS) Boun Nuang Kamphengthong đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở với tên đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh trung học phổ thông thủ đô Viêng Chăn - Lào”. 

NCS Boun Nuang Kamphengthong trả lời câu hỏi trước Hội đồng và các nhà khoa học

Hội đồng chấm Luận án cho NCS Boun Nuang Kamphengthong gồm 7 thành viên, PGS.TS. Đăng Văn Dũng- Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Vũ Chung Thủy - Phản biện 1, TS Lê Trí Tr ường - Phản biện 2, TS Đỗ Xuân Duyệt - Ủy viên, PSG.TS Nguyễn Cẩm Ninh - Ủy viên, PGS.TS Nguyễn Duy Quyết - Ủy viên, TS Nguyễn  Thu Hường - Ủy viên Thư ký hội đồng. Buổi bảo vệ còn có sự tham dự của nhiều khách mời là giáo viên hướng dẫn, GS, PGS.TS, TS, chuyên gia đầu ngành thể thao cùng các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và người thân của NCS.

Luận án đã xác định được 3 yếu tố với 13 nhân tố dùng để để đánh giá chất lượng GDTC cho học sinh THPT thủ đô Viêng Chăn – Lào. Trong đó: Cơ hội học tập tốt với 4 nhân tố; Nội dung học tập ý nghĩa với 4 nhân tố; và Dạy học phù hợp với 5 nhân tố. Đánh giá chung thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng GDTC cho học sinh THPT thủ đô Viêng Chăn – Lào thì ở mức rất tốt và tốt chiếm tỷ lệ 46%, còn mức trung bình và kém chiếm tỷ lệ 54%.

Luận án đã xác định được 6 yếu tố tác động đến quản lý chất lượng GDTC ở các trường THPT thủ đô Viêng Chăn: (1) Cơ chế, chính sách của nhà nước; (2) Mục tiêu và chương trình đào tạo; (3) Đội ngũ giáo viên; (4) Cơ sở vật chất – trang thiết bị; (5) Phương pháp giảng dạy; (6) Đội ngũ học sinh.

NCS Boun Nuang Kamphengthong chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

 Tại buổi bảo vệ tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực TDTT, các nhà quản lý và tổ chức thể thao tại trung ương và địa phương. Đặc biệt, những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng đã giúp NCS làm sáng tỏ được nhiều vấn đề trong công tác nghiên cứu còn đang thiếu sót.

Tuy còn những hạn chế cần chỉnh sửa xong đề tài của NCS được Hội đồng đánh giá là công phu, đủ hàm lượng khoa học, kết cấu các chương, mục rõ ràng đúng quy định của một luận án Tiến sĩ giáo dục học.

Kết quả Hội đồng nhất trí 07/07 (100%) thành viên Hội đồng  đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh cho phép NCS Boun Nuang Kamphengthong được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./

 

Chuyên mục tin tức