NCS Đào Văn Thăng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp Trường

21-06-2024 00-00

Ngày 21 tháng 6 năm 2024, NCS Đào Văn Thăng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp Trường với tên đề tài: “Nghiên cứu bài tập phát triển thể lực chuyên môn nội dung súng trường cho nam vận động viên Đội tuyển trẻ Quốc gia”.  

Toàn cảnh buổi bảo vệ NCS Đào Văn Thăng 

Hội đồng chấm Luận án cho NCS Đào Văn Thăng gồm 7 thành viên, PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Kim Xuân - Phản biện 1, TS Lê Hồng Sơn - Phản biện 2,  PGS.TS Vũ Chung Thủy – Phản biện 3, PGS.TS Nguyễn Hồng Dương - Ủy viên, PGS.TS Phạm Đình Bẩm - Ủy viên, TS Trần Trung - Ủy viên Thư ký hội đồng. Buổi bảo vệ còn có sự tham dự của nhiều khách mời là GS, PGS.TS, TS, chuyên gia đầu ngành thể thao cùng các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và người thân của NCS.

Công tác huấn luyện thể lực chuyên môn nội dung súng trường cho nam VĐV Đội tuyển trẻ Quốc gia đã được quan tâm đúng mức. Điều đó được thể hiện qua chương trình huấn luyện được xây dựng khoa học, phân phối các nội dung huấn luyện hợp lý. Kế hoạch huấn luyện năm được xây dựng theo 03 chu kỳ với 03 thời kỳ huấn luyện, các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ HLV đáp ứng tốt yêu cầu của công tác huấn luyện góp phần vào việc phát triển thể lực chuyên môn nội dung súng trường cho nam VĐV Đội tuyển trẻ Quốc gia

Đề tài đánh giá được thực trạng công tác huấn luyện phát triển nội dung súng trường cho nam vận động viên Đội tuyển trẻ Quốc gia kết quả cho thấy: Kế hoạch huấn luyện năm được xây dựng theo 03 chu kỳ với 03 thời kỳ huấn luyện, các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, đội ngũ huấn luyện viên đáp ứng tốt yêu cầu của công tác huấn luyện, trong đó bao gồm cả phát triển thể lực chuyên môn nội dung súng trường cho nam vận động viên Đội tuyển trẻ Quốc gia. Chương trình huấn luyện được xây dựng khoa học, phân bổ các nội dung huấn luyện hợp lý và phân bổ thời gian huấn luyện thể thao đã tập trung vào các tố chất thể lực chuyên môn đặc thù của môn là sức bền và sức mạnh. Ngoài những mặt tích cực, còn những hạn chế bất cập làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả huấn luyện thể lực chuyên môn. Mặc dù được tập luyện tốt hơn nhưng trình độ thể lực chuyên môn của nam vận động viên bắn súng Đội tuyển trẻ Quốc gia chưa khác biệt có ý nghĩa thống kê khi so sánh với vận động viên các đội tuyển trẻ thuộc các đơn vị huấn luyện khác. Điều này đặt ra yêu cầu cần phát triển thể lực chuyên môn cho đối tượng nghiên cứu một cách hiệu quả.

NCS Đào Văn Thăng tặng hoa tri ân và chụp  ảnh lưu niệm với Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

 Tại buổi bảo vệ tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực TDTT, các nhà quản lý và tổ chức thể thao tại trung ương và địa phương. Đặc biệt, những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng đã giúp NCS làm sáng tỏ được nhiều vấn đề trong công tác nghiên cứu còn đang thiếu sót.

Tuy còn những hạn chế cần chỉnh sửa song đề tài của NCS được Hội đồng đánh giá là công phu, đủ hàm lượng khoa học, kết cấu các chương, mục rõ ràng đúng quy định của một luận án Tiến sỹ giáo dục học.

Kết quả Hội đồng nhất trí 07/07 (100%) thành viên Hội đồng  đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh cấp bằng tiến  sĩ cho NCS Đào Văn Thăng sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./

Chuyên mục tin tức