NCS PHONESOOKSIN TESO đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

27-06-2024 00-00

Ngày 25/6/2024, nghiên cứu sinh (NCS) PHONESOOKSIN TESO đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở với tên đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho SV trường ĐHQG Lào”

NCS PHONESOOKSIN TESO trả lời câu hỏi trước Hội đồng và các nhà khoa học

Hội đồng chấm Luận án cho NCS PHONESOOKSIN TESO gồm 7 thành viên, PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân - Chủ tịch Hội đồng; GS.TS Nguyễn Xuân Sinh - Phản biện 1, PGS.TS Đỗ Hữu Trường - Phản biện 2, PGS.TS Phạm Xuân Thành - Ủy viên, TS Ngũ Duy Anh - Ủy viên, TS Phạm Thế Vượng - Ủy viên, TS Mai Thị Bích Ngọc - Ủy viên Thư ký hội đồng. Buổi bảo vệ còn có sự tham dự của nhiều khách mời là giáo viên hướng dẫn, GS, PGS.TS, TS, chuyên gia đầu ngành thể thao cùng các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và người thân của NCS.

Trường ĐHQG Lào là một trong những trung tâm đào tạo lực l­ượng cán bộ nguồn, có nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước. Vì vậy, việc thường xuyên rèn luyện thể chất là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ nói chung và SV ĐHQG Lào nói riêng nhằm mục đích rèn luyện thể chất, phát triển thể lực cho mỗi SV, giúp họ sẽ nhanh chóng hoà nhập với thực tế công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mặc dù được sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo nhà trường nhưng do thiếu thốn về cơ sở vật chất, cán bộ, giáo viên làm công tác GDTC v.v… nên hoạt động TDTT ngoại khóa của SV ĐHQG Lào vẫn còn nhiều hạn chế, kết quả học tập môn GDTC còn chưa cao, mức độ phát triển thể chất của SV còn thấp, phong trào tập luyện TDTT chưa phát triển sâu rộng. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo chung của nhà trường.

Trên cơ sở phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu và căn cứ vào thực tiễn của Nhà trường NCS đã đánh giá được thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa của SV trường ĐHQG Lào còn nhiều hạn chế, việc tập luyện TDTT chưa trở thành thói quen thường xuyên trong SV, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến mức độ phát triển thể chất cũng như kết quả học tập môn GDTC của SV. NCS đã lựa chọn và xây dựng được 03 giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TDTT ngoại khóa cho SV trường ĐHQG Lào đảm bảo khoa học và phù hợp với thực tiễn Nhà trường.

 

NCS PHONESOOKSIN TESO chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

 Tại buổi bảo vệ tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực TDTT, các nhà quản lý và tổ chức thể thao tại trung ương và địa phương. Đặc biệt, những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng đã giúp NCS làm sáng tỏ được nhiều vấn đề trong công tác nghiên cứu còn đang thiếu sót.

Tuy còn những hạn chế cần chỉnh sửa xong đề tài của NCS được Hội đồng đánh giá là công phu, đủ hàm lượng khoa học, kết cấu các chương, mục rõ ràng đúng quy định của một luận án Tiến sĩ giáo dục học.

Kết quả Hội đồng nhất trí 07/07 (100%) thành viên Hội đồng  đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh cho phép NCS PHONESOOKSIN TESO được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./

 

Chuyên mục tin tức