Thông báo góp ý dự thảo hồ sơ dự án Luật Nhà giáo

06-06-2024 09-18

Thực hiện Công văn số 2333/BVHTTDL-ĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc góp ý dự thảo hồ sơ dự án Luật Nhà giáo; để việc góp ý dự thảo Luật Nhà giáo có hiệu quả và đảm bảo quyền lợi của Nhà giáo, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đề nghị các Trưởng đơn vị thuộc Trường thực hiện nội dung cụ thể như sau:

Dự thảo tờ trình  luật nhà giáo

Dự thảo luật nhà giáo

Phụ lục lấy ý kiến luật nhà giáo

Chuyên mục tin tức