Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 (đợt 2)

05-06-2024 07-40

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 (đợt 2) ngành Quản lý Thể dục thể thao; Ngành Giáo dục thể  chất; Ngành Huấn luyện thể thao và Ngành Y sinh học Thể dục thể thao

Chuyên mục tin tức