Thông tin tuyển sinh ngành Huấn luyện thể thao năm 2024

01-04-2024 08-00

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 ngành Huấn luyện thể thao

 

 

Chuyên mục tin tức