Lịch công tác tuần 05

27-08-2021 15-07

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

   TRƯỜNG PTNK TDTT OLYMPIC

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

(Từ ngày 30/8 đến ngày 05/9 năm 2021)

Thứ 2: Họp đơn vị - thời gian 8 giờ 30 phút.

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nội dung công việc

1

PGS. TS Tạ Hữu Hiếu

Hiệu trưởng

 - Thứ 2, 4: Giải quyết công việc và quản lý chung;

- Thứ 2: 14h00: Họp giao ban.

- Thứ 3: 8h30: Họp bí thư các chi bộ.

 - Trực lãnh đạo thứ 2, 4.

 - Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.

 - Tham dự các cuộc họp trực tuyến (theo kế hoạch của Sở GDĐT Bắc Ninh).

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

P.Hiệu trưởng

 - Phụ trách công tác đào tạo văn hóa; Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

 - Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các kế hoạch của Sở GDĐT Bắc Ninh về các hoạt động  phòng, chống dịch bệnh COVID.

3

ThS. Nguyễn Văn Hưng

P.Hiệu trưởng

 - Thứ 2, 4: Giải quyết công việc chung;

 - Trực lãnh đạo: Thứ 3.

- Phụ trách công tác quản lý học sinh, đào tạo năng khiếu.

 - Chỉ dạo công tác cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2021-2022.

4

ThS. Đàm Danh Phương

Chuyên viên

- Giải quyết công việc chuyên môn;

 - Trực Văn phòng: Sáng thứ 2, 4.

 - Triển khai các nhiệm vụ năm học 2021-2022; Hoàn thiện hồ sơ học sinh chuyển trường. Hồ sơ tuyển sinh đầu vào các khối năm học 2021-2022.

- Công tác văn phòng, chuẩn bị tài liệu, hồ sơ đối với GVCN các lớp…

5

CN. Phan Thị Thu Hường

Giáo viên

 - Trực Văn phòng thứ 3;

 - Phụ trách Đoàn, đội. Phối hợp thực hiện công việc của Trường.

 - Triển khai các nhiệm vụ năm học 2021-2022.

- Công tác văn phòng, ….   

6

Ths. Phạm Bá Dũng

Chuyên viên

 - Trực Văn phòng: Sáng thứ 2, 4

 - Thực hiện công tác báo cáo về tình hình dịch COVID theo yêu cầu của Sở GD ĐT Bắc Ninh.

 - Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022; Công tác văn phòng, CNTT,…

7

CN. Hoàng Thị Thúy

Chuyên viên

 - Trực Văn phòng: Thứ 3.

 - Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022; Công tác đoàn đội, giáo viên chủ nhiệm.

- Công tác văn phòng, tư vấn tuyển sinh,…  

 

Ghi chú:

- Thứ 5, 6: Nghỉ Quốc khánh (2/9) .

- Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19, Trường phổ thông năng khiếu TDTT Olympic làm việc theo hướng dẫn của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, Phòng GD&ĐT Từ Sơn và Sở GD&ĐT Bắc Ninh về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian xảy ra dịch Covid 19.

 

Chuyên mục tin tức