Quyết định thành lập danh sách cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi kết thúc học phần năm học 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-TDTTBN ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Bắc Ninh ban hành danh sách cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi kết thúc học phần năm học 2020-2021. Danh sách kèm theo:

Thông báo về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia...

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia “GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO TRÊN CẢ NƯỚC”

Danh sách Thí sinh trúng tuyển Đại học Hệ chính quy năm 2020 (Đợt 1)
Danh sách Thí sinh trúng tuyển Đại học Hệ chính quy năm 2020 (Đợt 1)

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh công bố danh sách Thí sinh trúng tuyển Đại học Hệ chính quy năm 2020 (Đợt 1)

Thông báo Về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia “GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TDTT TRÊN CẢ NƯỚC”
Thông báo Về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia “GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TDTT TRÊN CẢ NƯỚC”

Với mục đích tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức cho các cá nhân, tổ chức trong các cơ sở đào tạo TDTT nói riêng và của cộng đồng nói chung...về vấn đề môi trường, hoạt động TDTT với môi trường, các biện pháp ứng phó, khắc phục, cải thiện và sử dụng hợp lý các điều kiện tự nhiên, môi trường trong hoạt động TDTT...; thực hiện Thông báo số 61/TB-BVHTTDL ngày 6 tháng 01 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ cấp quốc gia năm 2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tiến hành tổ chức Hội thảo với chủ đề Giáo dục bảo vệ môi trường tại các cơ sở đào tạo TDTT trên cả nước”.

Trang 2/16 | Số bài viết: 155
Chuyên mục tin tức