Thông báo mời tham gia viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học Số đặc biệt năm 2023
Thông báo mời tham gia viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học Số đặc biệt năm 2023

     Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh xin trân trọng thông báo và kính mời các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài trường tham gia viết và gửi bài đăng trên Tạp chí Khoa học Số đặc biệt năm 2023.

Kết quả xét tuyển đại học chính quy kỳ thi tuyển sinh Đợt - 2 Năm 2023
Kết quả xét tuyển đại học chính quy kỳ thi tuyển sinh Đợt - 2 Năm 2023

     Trường Đại học TDTT Bắc Ninh công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy kỳ thi tuyển sinh Đợt - 2 Năm 2023 (đợt thi ngày 22/9/2023).
     Thi sinh trúng tuyền nhập học vào ngày 02/10/2023 (các hồ sơ liên quan có trong giấy gọi nhập học năm 2023).

Điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy Đợt 2 năm 2023
Điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy Đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học theo hệ chính quy Đợt 2 năm 2023

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh Đại học chính quy Đợt 2 năm 2023
Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh Đại học chính quy Đợt 2 năm 2023

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh công bố kết quả thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy Đợt 2 năm 2023 (đợt thi ngày 22/9/2023).

Trang 2/59 | Số bài viết: 588
Chuyên mục tin tức