Nghiên cứu sinh Hoàng Đình Hôm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày 9/4/2021, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho Hoàng Đình Hôm về đề tài: “Nghiên cứu đổi mới chương trình môn học giáo dục thể chất tự chọn (nhóm các môn bóng) cho sinh viên Trường Đại học Thăng Long

Các đội tuyển tập huấn tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổng kết công tác huấn luyện năm 2020 và bảo vệ kế hoạch năm 2021

Sáng ngày 8/04/2021, tại Hội trường Tầng 3 Thư viện, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã diễn ra buổi tổng kết công tác huấn luyện năm 2020 và bảo vệ kế hoạch huấn luyện năm 2021 của các đội tuyển thể thao tập huấn tại Trung tâm Đào tạo VĐV của Nhà trường.

Danh sách sách và tác giả

Trung tâm Thông tin, Thư viện giới thiệu tới độc giả danh sách sách và tác giả từ năm 2006 đến năm 2017