Thông báo về việc tiếp tục giảng dạy, học tập trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc tiếp tục giảng dạy, học tập trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams

Nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

Ngày 05/3/2021, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Tuấn Anh về đề tài: Nghiên cứu biện pháp nâng cao thể lực cho nam  sinh viên chuyên ngành  Bóng đá ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh” chuyên ngành Giáo dục học  mã số  9140101

Danh sách sách và tác giả

Trung tâm Thông tin, Thư viện giới thiệu tới độc giả danh sách sách và tác giả từ năm 2006 đến năm 2017