Khai mạc Lớp đào tạo trọng tài sơ cấp Bóng đá năm 2024

Chiều ngày 27/5/2024, tại Hội trường A, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức Lớp đào tạo trọng tài sơ cấp Bóng đá năm 2024.

Sinh viên Upes1 đạt giải nhất Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh vực thể dục thể thao lần thứ XV – năm 2024

Ngày 16-17/5/2024, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh vực TDTT lần thứ XV – năm 2024 tổ chức tại Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đạt giải nhất Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh vực thể dục thể thao lần thứ XV – năm 2024

Danh sách sách và tác giả

Trung tâm Thông tin, Thư viện giới thiệu tới độc giả danh sách sách và tác giả từ năm 2006 đến năm 2017