Hội nghị tổng kết chương trình hành động “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, vận động viên giai đoạn 2016-2020”

Ngày 13/1/2021, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai chương trình hành động “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên và vận động viên giai đoạn 2016 – 2020”.

Tọa đàm Liên kết đào tạo giữa Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, ngày 7/1/2021 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã tổ chức buổi tọa đàm Liên kết đào tạo với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội

Danh sách sách và tác giả

Trung tâm Thông tin, Thư viện giới thiệu tới độc giả danh sách sách và tác giả từ năm 2006 đến năm 2017