Thông báo đăng ký xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục"
Thông báo đăng ký xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục"

Trường Đại  học Thể dục thể   thao Bắc Ninh thông báo đăng ký xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" gửi về Phòng Hành chính, Tổng hợp trước ngày 24/8/2022

Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024

  Căn cứ kết luận báo cáo tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024 của BTV Đoàn trường với tỉnh Đoàn Bắc Ninh ngày 22/7/2022 và Đảng ủy, Ban giám hiệu trường ngày 26/3/2022; Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo:

Trang 3/46 | Số bài viết: 453
Chuyên mục tin tức