Thông báo về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo tổ chức kỳ thi tuyển sinh an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
Thông báo về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo tổ chức kỳ thi tuyển sinh an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo tổ chức kỳ thi tuyển sinh an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

Thông báo cho các phòng, khoa về việc chuẩn bị giảng dạy bằng phần mềm Microsoft Teams
Thông báo cho các phòng, khoa về việc chuẩn bị giảng dạy bằng phần mềm Microsoft Teams

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về dạy học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams ở học kỳ 1 năm học 2020-2021, để việc triển khai dạy học thuận lợi các đơn vị thực hiện các công việc sau:

Thông báo cho sinh viên về việc tham gia học tập trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams
Thông báo cho sinh viên về việc tham gia học tập trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, sinh viên sẽ tham gia học tập trực tuyến các môn học bằng phần mềm Microsoft Teams ở học kỳ 1 năm học 2020- 2021. Tài khoản, mật khẩu và hướng dẫn để tham gia học trực tuyến bằng phần mềm Teams như đã thực hiện ở học kỳ 2 năm học 2019-2020. Thông tin cụ thể như sau:

Thông báo về việc lùi lịch học cho sinh viên đại học chính quy để phòng, chống dịch Covid-19
Thông báo về việc lùi lịch học cho sinh viên đại học chính quy để phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo cho sinh viên đại học chính quy cụ thể như sau:

Công khai danh sách ứng viên đủ điều kiện được đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tieu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020
Công khai danh sách ứng viên đủ điều kiện được đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tieu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh công khai danh sách ứng viên đủ điều kiện được đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tieu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thông báo tiếp tục triển khai phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới
Thông báo tiếp tục triển khai phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

Để đảm bảo cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, vận động viên trong toàn trường, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới. Trưởng ban phòng, chống dịch covid -19 trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo như sau  

Trang 4/16 | Số bài viết: 154
Chuyên mục tin tức