Thông báo tiếp tục triển khai phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới
Thông báo tiếp tục triển khai phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

Để đảm bảo cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, vận động viên trong toàn trường, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới. Trưởng ban phòng, chống dịch covid -19 trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo như sau  

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ICTER với chủ đề năm 2020 "Teacher Competencies for Education 4.0"
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ICTER với chủ đề năm 2020 "Teacher Competencies for Education 4.0"

Căn cứ thông báo số 1539/TB-ĐHSP ngày 29/6/2020 của Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới trong đào tạo giáo viên (International Conference on Teacher Education Renovation - ICTER) với chủ đề của năm 2020 là “Teacher Competencies for Education 4.0”

 Viện Khoa học và Công nghệ TDTT thông báo cho các đồng chí cán bộ giáo viên có nhu cầu, gửi bài đăng về Viện KHCN TDTT để quản lý trước ngày 12/9/2020.

Trang 5/16 | Số bài viết: 155
Chuyên mục tin tức