Thông báo thay đổi ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, Điều kiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
Thông báo thay đổi ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, Điều kiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo thay đổi ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, Điều kiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển như sau:

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển
Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển

Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển

Sơ đồ điểm thi năng khiếu - Đợt 1 tuyển sinh 2022
Sơ đồ điểm thi năng khiếu - Đợt 1 tuyển sinh 2022

Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo sơ đồ điểm thi năng khiếu - Đợt 1 tuyển sinh 2022

Thông báo tuyển sinh lớp Ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT
Thông báo tuyển sinh lớp Ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo tuyển sinh các lớp Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản  như sau:

Trang 6/47 | Số bài viết: 466
Chuyên mục tin tức