Ban giám hiệu nhà trường
Ban giám hiệu nhà trường

Ban giám hiệu Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Đặng Văn Dũng - Phó hiệu trưởng; PGS.TS. Đỗ Hữu Trường - Phó hiệu trưởng; TS. Lê Trí Trường - Phó hiệu trưởng.

Trang 1/1 | Số bài viết: 2
Chuyên mục tin tức