Thông báo các đối tượng được miễn, giảm học phí, trợ cấp chi phí học tập và cấp học bổng

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh thông báo các đối tượng được miễn, giảm học phí, trợ cấp chi phí học tập và cấp học bổng

Danh sách sinh viên đã nộp học phí học kỳ I năm học 2020 - 2021 - tính tới hết ngày 30/9/2020
Danh sách sinh viên đã nộp học phí học kỳ I năm học 2020 - 2021 - tính tới hết ngày 30/9/2020

Bộ phận Tài vụ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chốt danh sách sinh viên đã nộp học phí học kỳ I năm học 2020-2021 tới hết ngày 30/9/2020

CÔNG KHAI HÒM THƯ GÓP Ý CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH VỚI SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trong Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm 2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo công khai hòm thư công vụ của Trường và các khoa cho sinh viên toàn Trường. Để đảm bảo giải quyết nhanh nhất các thắc mắc, kiến nghị của sinh viên trong quá trình học tập, sinh viên có thể gửi thắc mắc, kiến nghị trực tiếp qua các hòm thư sau:

Danh sách sinh viên nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 15/4/2020
Danh sách sinh viên nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 15/4/2020

Bộ phận Tài vụ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chốt danh sách sinh viên đã nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 15/5/2020

Quyết định hỗi trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập kỳ 1 năm học 2019-2020

Quyết định của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc hỗ trợ miễn, giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2019-2020

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy học kỳ I năm học 2019-2020

Danh sách sinh viên nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 15/4/2020
Danh sách sinh viên nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 15/4/2020

Bộ phận Tài vụ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chốt danh sách sinh viên đã nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 15/4/2020

Danh sách sinh viên nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 27/3/2020
Danh sách sinh viên nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 27/3/2020

Bộ phận Tài vụ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chốt danh sách sinh viên đã nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 27/3/2020

Danh sách sinh viên nộp học phí theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng tới ngày 20/3/2020
Danh sách sinh viên nộp học phí theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng tới ngày 20/3/2020

Bộ phận Tài vụ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chốt danh sách sinh viên đã nộp học phí bằng hình htức chuyển khoản qua ngân hàng tới ngày 20/3/2020

Trang 1/2 | Số bài viết: 15
Chuyên mục tin tức