Danh sách thành viên Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 31/8/2020, tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã diễn ra lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Trang 1/1 | Số bài viết: 1
Chuyên mục tin tức