Danh sách sách và tác giả

08-07-2019 00-00

Trung tâm Thông tin, Thư viện giới thiệu tới độc giả danh sách sách và tác giả từ năm 2006 đến năm 2017

DANH SÁCH SÁCH VÀ TÁC GIẢ TỪ NĂM 2006 – NAY

STT

Tên tài liệu

Thể loại

Tác giả

Năm xuất bản

1

Sinh lý bộ máy vận động

Chuyên khảo

PGS.TS. Lưu Quang Hiệp

2005

2

Xây dựng kế hoạch huấn luyện cho VĐV Karatedo

Sách tham khảo

TS. Trần Tuấn Hiếu

2006

3

Điền kinh

Sách giáo khoa

PGS.TS. Nguyễn Đại Dương (chủ biên)

GS.TS. Dương Nghiệp Chí

PGS.TS. Nguyễn Kim Minh

PGS.TS. Phạm Khắc Học

TS. Võ Đức Phùng

ThS. Nguyễn Văn Quảng

ThS. Đàm Thuận Tư

Nguyễn Quang Hưng

2006

4

Hướng dẫn sử dụng S-Plus 2000

Sách tham khảo

ThS. Tạ Hữu Hiếu

Nguyễn Thị Thu Phương

Phạm Bá Dũng

Hoàng Thị Tuyết

2006

5

Hệ thống các bài tập huấn luyện Karate-do

Sách tham khảo

TS. Trần Tuấn Hiếu (chủ biên)

ThS. Lê Hoài Phương

ThS. Nguyễn Tuấn Cường

2006

6

Huấn luyện thể lực cho vận động viên Bóng bàn

Sách tham khảo

ThS. Vũ Thành Sơn

2006

7

Giáo trình Tin học

Giáo trình

ThS. Tạ Hữu Hiếu

CN. Nguyễn Thị Thu Phương

2006

8

Giáo trình Bóng chuyền

Giáo trình

ThS. Đinh Văn Lẫm (chủ biên)

ThS. Phạm Thế Vượng

ThS. Đàm Chính Thống

2006

9

Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất trong trường học

Giáo trình

ThS. Đồng Văn Triệu (chủ biên)

TS. Lê Anh Thơ

2006

10

Lượng vận động và lập kế hoạch trong huấn luyện và thi đấu thể thao

Sách tham khảo

TS. Đồng Văn Triệu (chủ biên)

PGS.TS. Trần Đức Dũng

CN. Bùi Quang Hải

2007

11

Hệ thống các bài tập Huấn luyện Pencak Silat

Sách tham khảo

TS. Trần Tuấn Hiếu (chủ biên)

ThS. Lý Đức Trường

2007

12

Bài giảng Y học thể dục thể thao

Sách tham khảo

PGS.TS. Lê Quý Phượng (chủ biên)

TS YK. Đặng Quốc Bảo

GS.TS. Lưu Quang Hiệp

2007

13

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao

Giáo trình

PGS.TS. Nguyễn Xuân Sinh (chủ biên)

GS.TS. Lê Văn Lẫm

PGS.TS. Phạm Ngọc Viễn

GS.TS. Lưu Quang Hiệp

2007

14

Giáo trình Bóng đá

Giáo trình

PGS.TS. Trần Đức Dũng

2007

15

Khái luận về Thể dục thể thao

Sách tham khảo

PGS.TS. Nguyễn Toán

2007

16

Giáo trình trò chơi vận động

Giáo trình

Đinh Văn Lẫm

Đào Bá Trì

2008

17

Hệ thống các bài tập Cờ vua

Sách tham khảo

TS. Nguyễn Hồng Dương (chủ biên)

ThS. Trần Văn Trường

ThS. Bùi Ngọc

CN. Hoàng Hải

CN. Nguyễn Hải Bằng

2008

18

Dinh dưỡng thể thao và sức khỏe

Sách tham khảo

ThS. Lê Hữu Hưng (chủ biên)

TS. Vũ Chung Thủy

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

2008

19

Phương pháp thống kê trong thể dục thể thao

Giáo trình

Nguyễn Đức Văn

2008

20

Giáo trình giải phẫu vận động

Giáo trình

TS. Vũ Chung Thủy (chủ biên)

ThS. Ngô Lan Phương

2008

21

Hỏi và trả lời Luật Bóng rổ

Sách tham khảo

Phạm Văn Thảo (chủ biên)

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phạm Văn Thắng

2008

22

Phương pháp giảng dạy và hướng dẫn học tập môn Lý luận và phương pháp thể dục thể thao

Sách hướng dẫn

TS. Đồng Văn Triệu

2008

23

Giáo trình Tiếng Nga (tập 1, tập 2)

Giáo trình

ThS. Đỗ Thị Minh Tâm (chủ biên)

ThS. Vũ Quang Hiến

ThS. Đàm Thị Duyệt

GVC. Nguyễn Hoàng Trung

2009

24

Những kiến thức cơ bản về Bóng Bàn

Chuyên khảo

TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt (chủ  biên)

ThS. Vũ Thành Sơn

ThS. Trần Thị Hồng Việt

2009

25

Lịch sử Thể dục thể thao

Giáo trình

PGS.TS. Nguyễn Xuân Sinh (chủ biên)

Ts. Lê Anh Thơ

ThS. Nguyễn Thị Xuyền

2009

26

Kiểm tra chức năng cơ thể vận động viên

Giáo trình

ThS. Lê Hữu Hưng (chủ biên)

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

2009

27

Thể dục

Sách giáo khoa

PGS.TS. Nguyễn Xuân Sinh (chủ biên)

GS.TS. Lê Văn Lẫm

PGS.TS. Trần Phúc Phong

TS. Trương Anh Tuấn

2009

28

Nhảy cao

Sách chuyên khảo

PGS.TS. Nguyễn Đại Dương (chủ biên)

PGS.TS. Nguyễn Kim Minh

ThS. Nguyễn Thị Xuân Phương

2009

29

Giáo trình Tuyển chọn tài năng thể thao

Giáo trình

TS. Bùi Quang Hải (chủ biên)

TS. Vũ Chung Thủy

TS. Nguyễn Kim Xuân

TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt

2009

30

Xã hội học Thể dục thể thao

Giáo trình

TS. Vũ Thái Hồng (chủ biên)

GS.TS. Dương Nghiệp Chí

PGS.TS. Lương Kim Chung

2010

31

Giáo trình Tiếng Anh thể thao

Giáo trình

Phạm Thọ Yển (chủ biên)

Nguyễn Thị Thanh Lê

Đàm Thị Loan

2010

32

Vận động trị liệu

Giáo trình

ThS. Lê Hữu Hưng (chủ biên)

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

2010

33

Hướng dẫn tập luyện phát triển sức mạnh cơ bắp

Sách tham khảo

ThS. Nguyễn Đình Minh Quý

TS. Bùi Quang Hải

2010

34

Hồi phục và vật lý trị liệu

Giáo trình

ThS. Lê Hữu Hưng (chủ biên)

PGS.TS. Vũ Chung Thủy

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

2010

35

Tuyển chọn Vận động viên Bóng rổ

Sách tham khảo

TS. Nguyễn Phi Hải

2010

36

Quần vợt kỹ thuật và phương pháp tập luyện

Sách tham khảo

ThS. Ngô Hải Hưng

2011

37

Tuyển tập các bài toán thống kê – đo lường

Sách tham khảo

PGS.TS. Trần Đức Dũng

TS. Tạ Hữu Hiếu

CN. Nguyễn Đức Văn

2011

38

Xoa bóp thể thao và sức khỏe

Giáo trình

ThS. Lê Hữu Hưng (chủ biên)

PGS.TS. Vũ Chung Thủy

ThS. Nguyễn Thanh Nhàn

2011

39

Khiêu vũ thể thao

Giáo trình

ThS. Vũ Thanh Mai (chủ biên)

PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân

TS. Nguyễn Kim Lan

ThS. Đinh Khánh Thu

ThS. Phạm Tuấn Dũng

ThS. Lưu Thế Sơn

ThS. Nguyễn Hữu Hùng

ThS. Nguyễn Văn Hiếu

2011

40

Stress trong hoạt động thể thao

Sách chuyên khảo

PGS.TS. Phạm Ngọc Viễn (chủ biên)

ThS. Phạm Thị Thanh Hương

2011

41

Giáo trình Tin tức báo chí Thể dục thể thao

Giáo trình

TS. Trần Hiếu (chủ biên)

NB. Trương Xuân Hùng

2011

42

Kinh tế học Thể dục thể thao

Giáo trình

PGS.TS. Lương Kim Chung (chủ biên)

TS. Trần Hiếu

GS.TS. Dương Nghiệp Chí

2011

43

Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật Bóng rổ

Sách tham khảo

ThS. Phạm Văn Thảo (chủ biên)

TS. Đinh Quang Ngọc

ThS. Nguyễn Văn Hải

ThS. Phạm Văn Thắng

2012

44

Các bài tập thể lực trong Điền kinh

Sách tham khảo

TS. Nguyễn Văn Phúc (chủ biên)

GS.TS. Nguyễn Đại Dương

TS. Đàm Trung Kiên

2012

45

Giáo trình Lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học Thể dục thể thao

Giáo trình

GS.TS. Nguyễn Xuân Sinh (chủ biên)

GS.TS. Lê Văn Lẫm

GS.TS. Dương Nghiệp Chí

GS.TS. Lưu Quang Hiệp

PGS.TS. Phạm Viết Vượng

PGS.TS. Lâm Quang Thành

PGS.TS. Phạm Ngọc Viễn

2012

46

Kiểm tra y học Thể dục thể thao

Giáo trình

ThS. Lê Hữu Hưng (chủ biên)

PGS.TS. Vũ Chung Thủy

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

2013

47

Giáo trình Sinh hóa thể dục thể thao

Giáo trình

PGS.TS. Vũ Chung Thủy (chủ biên)

ThS. Đào Thị Phương Chi

ThS. Nguyễn Thúy Sinh

2013

48

Giáo trình Sinh cơ học thể dục thể thao

Giáo trình

ThS. Nguyễn Đình Minh Quý, TS. Bùi Quang Hải (đồng chủ biên)

ThS. Phạm Thị Thiệu

PGS.TS. Vũ Chung Thủy

ThS. Ngọ Thị Anh

2013

49

Giáo trình Thể dục chữa bệnh

Giáo trình

ThS. Lê Hữu Hưng (chủ biên)

PGS.TS. Vũ Chung Thủy

PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

2013

50

Giáo trình Marketing thể thao

Giáo trình

PGS.TS. Lương Kim Chung (chủ biên)

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

2014

51

Tâm lý vận động viên thể thao

Sách chuyên khảo

PGS.TS. Phạm Ngọc Viễn (chủ biên)

PGS.TS. Lâm Quang Thành

TS. Nguyễn Anh Minh

ThS. Phạm Thị Thanh Hương

2014

52

Giáo trình Vệ sinh thể dục thể thao

Giáo trình

PGS.TS. Vũ Chung Thủy (chủ biên)

BS.GVC. Bùi Quang Ngọc (chủ biên)

2014

53

Giáo trình Quyền anh

Giáo trình

ThS. Lưu Quốc Hưng (chủ biên)

TS. Trần Tuấn Hiếu

ThS. Nguyễn Anh Tú

2014

54

Giáo trình Thể dục Aerobic

Giáo trình

TS. Đinh Khánh Thu (chủ biên)

TS. Trương Anh Tuấn

TS. Nguyễn Kim Lan

2014

55

Giáo trình Thể dục thẩm mỹ

Giáo trình

ThS. Vũ Thanh Mai (chủ biên)

TS. Đinh Khánh Thu

ThS. Phạm Tuấn Dũng

ThS. Lưu Thế Sơn

ThS. Nguyễn Hữu Hùng

ThS. Nguyễn Văn Hiếu

2014

56

Giáo trình Đường lối thể dục thể thao của Đảng cộng sản Việt Nam

Giáo trình

ThS. Đặng Đình Minh (chủ biên)

ThS. Trương Quốc Uyên

2014

57

Giáo trình Bơi thể thao

Giáo trình

ThS. Ngô Xuân Viện (chủ biên)

ThS. Lê Đức Long

2015

58

Giáo trình Judo

Giáo trình

TS. Ngô Ích Quân (chủ biên)

Lê Duy Hải

2015

59

Giáo trình Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao

Giáo trình

PGS.TS. Đồng Văn Triệu (chủ biên)

TS. Trương Anh Tuấn

2015

60

Giáo trình Quản lý thể dục thể thao

Giáo trình

TS. Nguyễn Cẩm Ninh (chủ biên)

PGS.TS. Phạm Đình Bẩm

ThS. Đặng Đình Minh

TS. Phạm Việt Hùng

2015

61

Giáo trình Cờ vua

Giáo trình

TS. Nguyễn Hồng Dương (chủ biên)

PGS.TS. Đặng Văn Dũng

TS. Đàm Quốc Chính

TS. Bùi Ngọc

TS. Trần Văn Trường

ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn

2015

62

Tuyển chọn vận động viên thể thao

Giáo trình

TS. Bùi Quang Hải (chủ biên)

PGS.TS. Vũ Chung Thủy

PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân

2015

63

Giáo trình Cầu lông

Giáo trình

TS. Nguyễn Văn Đức (chủ biên)

ThS. Trần Văn Vinh

ThS. Trương Văn Minh

ThS. Nguyễn Văn Thạch

ThS. Nguyễn Thị Huyền

2016

64

Giáo trình Golf

Giáo trình

TS. Nguyễn Lê Huy (chủ biên)

TS. Nguyễn Xuân Hường (chủ biên)

TS. Nguyễn Văn Phúc

2016

65

Đặc điểm tâm lý của hoạt động thể thao thành tích cao

Sách tham khảo

PGS.TS. Lê Văn Xem

2016

66

Giáo trình Cử tạ

Giáo trình

TS. Nguyễn Văn Phúc (chủ biên)

GS.TS. Nguyễn Đại Dương

TS. Nguyễn Thị Xuân Phương

2016

67

Giáo trình Văn hóa thể thao

Giáo trình

PGS.TS. Đồng Văn Triệu

ThS. Lê Cảnh Khôi (đồng chủ biên)

ThS. Nguyễn Đức Doanh

TS. Lê Ngọc Trung

2016

68

Giáo trình Giáo dục học TDTT

Giáo trình

TS. Nguyễn Thị Xuân Phương

ThS. Lê Cảnh Khôi (đồng chủ biên)

TS. Nguyễn Văn Phúc

ThS. Ngô Anh Dũng

2016

69

Giáo trình Bắn súng thể thao

Giáo trình

PGS.TS. Đỗ Hữu Trường (chủ biên)

PGS.TS. Phạm Đình Bẩm

2016

70

Một số chuyên đề Sinh lý TDTT

Tài liệu tham khảo

GS.TS. Lưu Quang Hiệp

2016

71

Đặc điểm phát triển thể chất của học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12

Tài liệu tham khảo

PGS.TS. Trần Đức Dũng và các cộng sự

2016

72

Giáo trình Pencak Silat

Giáo trình

TS. Trần Kim Tuyến (chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Anh, TS. Lý Đức Trường

2017

73

Lý luận và phương pháp thể dục thể thao quần chúng

Tài liệu tham khảo

TS. Hoàng Công Dân (chủ biên), PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu; TS. Lê Anh Thơ; ThS. Đàm Tuấn Anh

2017

74

Giáo trình Toán kinh tế TDTT

Giáo trình

PGS.TS. Tạ Hữu Hiếu (chủ biên), TS. Ngô Trang Hưng, ThS. Nguyễn Văn Tỉnh, ThS. Phạm Bá Dũng

2017

 

Chuyên mục tin tức