Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024

15-04-2024 16-01

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo tới các cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trường lịch xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 theo thông báo của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Công văn số 37/HĐGSNN ngày 01/4/2024 về việc Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo đến các cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trường đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 biết và đăng ký (có lịch kèm theo).

Đề nghị cán bộ, giảng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 (theo mẫu) nộp tại Phòng Hành chính, Tổng hợp (đ/c Lê Thị Lan Chi tiếp nhận).

1. Toàn văn thông báo của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2. Công văn số 37/HĐGSNN ngày 01/4/2024 về việc Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

3. Mẫu phiếu ghi tên 2024

Chuyên mục tin tức