Tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

28-03-2024 00-00

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 ngành Quản lý Thể dục thể thao; Ngành Giáo dục thể  chất; Ngành Huấn luyện thể thao và Ngành Y sinh học Thể dục thể thao

Chuyên mục tin tức