Các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng ISO

16-01-2020 09-07

CÁC QUY TRÌNH TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO

 

  TT

Tên tài liệu

Mã số

Lần ban hành

 1.  

Sổ tay chất lượng

STCL

02

 1.  

Chính sách chất lượng

CSCL

02

 1.  

Mục tiêu chất lượng

MTCL

02

 1.  

Theo dõi thực hiện MTCL

TDMTCL

02

 1.  

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-LĐ-01

02

 1.  

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT-LĐ-02

02

 1.  

Quy trình kiểm soát đánh giá nội bộ

QT-LĐ-03

02

 1.  

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp

QT-LĐ-04

02

 1.  

Quy trình hành động khắc phục, cải tiến

QT-LĐ-05

02

 1.  

Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội

QT-LĐ-06

02

 1.  

Quy trình xem xét của lãnh đạo

QT-LĐ-07

02

 1.  

Quy trình quản lý văn bản đi, đến

QT-HCTH-01

02

 1.  

Quy trình tổng hợp báo cáo

QT-HCTH-02

02

 1.  

Quy trình tổ chức quản lý đoàn ra

QT-HCTH-03

02

 1.  

Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện

QT-HCTH-04

02

 1.  

Quy trình quản lý và tổ chức tiếp khách nước ngoài

QT-HCTH-05

02

 1.  

Quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ

QT-HCTH-06

02

 1.  

Quy trình kiểm soát thiết bị máy móc

QT-HCTH-07

02

 1.  

Quy trình thanh toán và quản lý chứng từ

QT-HCTH-08

02

 1.  

Quy trình quản lý tài sản cố định

QT-HCTH-09

02

 1.  

Quy trình quản lý cán bộ, viên chức

QT-HCTH-10

02

 1.  

Quy trình tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng

QT-HCTH-11

02

 1.  

Quy trình xét, đề nghị khen thưởng

QT-HCTH-12

02

 1.  

Quy trình nâng bậc lương trước thời hạn

QT-HCTH-13

02

 1.  

Quy trình nâng bậc lương thường xuyên

QT-HCTH-14

02

 1.  

Quy trình tuyển sinh

QT-ĐT-01

02

 1.  

Quy trình thực hiện luận văn thạc sĩ giáo dục học

QT-ĐT-02

01

 1.  

Quy trình thực hiện luận án tiến sĩ giáo dục học

QT-ĐT-03

01

 1.  

Quy trình khảo thí (môn lý thuyết)

QT-KT-01

02

 1.  

Quy trình khảo thí (môn thực hành)

QT-KT-02

02

 1.  

Quy trình thanh tra thi

QT-KT-03

02

 1.  

Quy trình quản lý sinh viên

QT-CTSV-01

02

 1.  

Quy trình xét học bổng, khuyến khích học tập

QT-CTSV-02

02

 1.  

Quy trình miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên

QT-CTSV-03

02

 1.  

Quy trình tổ chức quản lý giảng dạy học phần thực hành

QT-KHOA-01

02

 1.  

Quy trình tổ chức quản lý giảng dạy học phần lý thuyết

QT-KHOA-02

02

 1.  

Quy trình tổ chức bình giảng

QT-KHOA-03

01

 1.  

Quy trình tổ chức khóa luận tốt nghiệp

QT-KHOA-04

01

 1.  

Quy trình tổ chức kỳ học phụ

QT-KHOA-05

01

 1.  

Quy trình mời giảng viên thỉnh giảng

QT-KHOA-06

01

 1.  

Quy trình kiểm soát quá trình thực tập

QT-KHOA-07

02

 1.  

Quy trình tổ chức thi đẳng cấp

QT-KHOA-08

01

 1.  

Quy trình hướng dẫn giảng viên tập sự

QT-KHOA-09

01

 1.  

Quy trình biên soạn sửa đổi giáo trình, tài liệu

QT-TTTV-01

02

 1.  

Quy trình hoạt động trang tin điện tử

QT-TTTV-02

02

 1.  

Quy trình hoạt động tạp chí khoa học đào tạo và HLTT

QT-TTTV-03

01

 1.  

Quy trình hoạt động phòng truyền thống

QT-TTTV-04

01

 1.  

Quy trình hoạt động thư viện

QT-TTTV-05

01

 1.  

Quy trình tổ chức đào tạo thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

QT-NNTH-01

01

 1.  

Quy trình tổ chức thi và cấp chứng nhận kết quả thi tiếng Anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam

QT-NNTH-02

01

 1.  

Quy trình tuyển sinh

QT-OLP-01

01

 1.  

Quy trình quản lý hoạt động huấn luyện các môn năng khiếu

QT-OLP-02

01

 1.  

Quy trình quản lý học sinh, vận động viên

QT-OLP-03

02

 1.  

Quy trình tiếp nhận và chuyển trường cho học sinh, VĐV

QT-OLP-04

01

 1.  

Quy trình tổ chức triển khai và nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở

QT-KHCN-01

02

 1.  

Quy trình kiểm soát phương tiện thiết bị NCKH

QT-KHCN-02

02

 1.  

Quy trình sử dụng và khai thác thiết bị NCKH

QT-KHCN-03

02

 1.  

Quy trình quản lý huấn luyện và đào tạo VĐV

QT-VĐV-01

02

 1.  

Quy trình quản lý kế hoạch đào tạo GDQP và AN

QT-QPAN-01

01

 

Chuyên mục tin tức