Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 (đợt 2)
Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 (đợt 2)

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 (đợt 2) ngành Quản lý Thể dục thể thao; Ngành Giáo dục thể  chất; Ngành Huấn luyện thể thao và Ngành Y sinh học Thể dục thể thao

Thông báo về việc tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2024
Thông báo về việc tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2024

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh liên kết với Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên mở lớp đào tạo Văn bằng  hai ngành ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học

Thông tin tuyển sinh ngành Giáo dục thể chất năm 2024
Thông tin tuyển sinh ngành Giáo dục thể chất năm 2024

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 ngành Giáo dục thể chất

Thông tin tuyển sinh ngành Y sinh học TDTT năm 2024
Thông tin tuyển sinh ngành Y sinh học TDTT năm 2024

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 ngành Y sinh học TDTT năm 2024

Thông tin tuyển sinh ngành Huấn luyện thể thao năm 2024
Thông tin tuyển sinh ngành Huấn luyện thể thao năm 2024

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 ngành Huấn luyện thể thao

Trang 1/2 | Số bài viết: 14
Chuyên mục tin tức