Thông báo thi giảng viên chính năm 2020

Kính đề nghị các đồng chí giảng viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch GVC năm 2020 hoàn thiện hồ sơ theo quy định, nộp tại Phòng Hành chính, Tổng hợp hạn cuối ngày 15/5/2020 (đ/c Lê Thị Lan Chi tiếp nhân). Trân trọng!

Trang 1/1 | Số bài viết: 7
Chuyên mục tin tức