Sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ đối với học sinh và sinh viên Thể dục Thể thao
Sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ đối với học sinh và sinh viên Thể dục Thể thao

Học sinh sinh viên thể dục thể thao (TDTT) của nhiều khoá học ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước rất vinh dự được Bác Hồ đến thăm và ân cần dạy bảo những điều sâu sắc.

Rừng Sặt sáng ngày 14 tháng 12 năm ấy (Phần 3)
Rừng Sặt sáng ngày 14 tháng 12 năm ấy (Phần 3)

Hơn 500 học sinh cứ nguyên quần áo tập đủ màu sắc ào ào rời bãi tập chạy ùa vào hội trường lớn, tranh những hàng ghế trên. Giáo viên, cán bộ, vận động viên các đội điền kinh, bóng đá, thể dục do các chuyên gia huấn luyện cũng được lên hội trường lớn đón Bác Hồ. Hội trường lớn rộng là vậy, giờ như hẹp lại, ồn ào

Rừng Sặt sáng ngày 14 tháng 12 năm ấy (Phần 2)
Rừng Sặt sáng ngày 14 tháng 12 năm ấy (Phần 2)

Thầy Vũ Tiến Quân chưa kịp đáp câu hỏi của Bác thì các chuyên gia Liên Xô đã ùa đến. Nữ chuyên gia thể dục dụng cụ Dina bước lên chào Bác trước, rồi đến huấn luyện viên điền kinh Xéc-gây Vitali.

Rừng Sặt sáng ngày 14 tháng 12 năm ấy (Phần 1)
Rừng Sặt sáng ngày 14 tháng 12 năm ấy (Phần 1)

Ngày 14 tháng Mười Hai năm 1961 Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm trường Trung cấp Thể dục thể thao trung ương. Cùng đi với Bác có đồng chí Nguyễn Lương Bằng và nhiều cán bộ cấp cao khác của Đảng, Chính phủ.

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thời kỳ thành lập và đào tạo trong chiến tranh (phần 3)
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thời kỳ thành lập và đào tạo trong chiến tranh (phần 3)

Một ngày mùa xuân năm 1966, gần trưa, trời âm u, sinh viên, học sinh, có lớp đang học, có lớp vừa mới tan, nông dân đang cặm cụi ngoài đồng, còn chúng tôi thì đang tập trung nghe chuyên gia Trung Quốc giảng bài.

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thời kỳ thành lập và đào tạo trong chiến tranh (phần 2)
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thời kỳ thành lập và đào tạo trong chiến tranh (phần 2)

Một ngày cuối hè năm 1965, trường đang tổ chức giải Điền kinh toàn miền Bắc thì đế quốc Mỹ đã cho máy bay đánh phá thôn Bính - một thôn nhỏ thuộc xã Đồng Quang - chỉ cách trường 300m – 400m theo đường chim bay, Bom đạn Mỹ đã giết hại nhiều dân thường, phá sập nhà cửa, cây cối.

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thời kỳ thành lập và đào tạo trong chiến tranh(phần 1)
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thời kỳ thành lập và đào tạo trong chiến tranh(phần 1)

Cuối năm 1963, Trường Cán bộ TDTT TƯ được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp TDTT TƯ, có chức năng đào tạo cán bộ có trình độ đại học, trung cấp TDTT và bồi dưỡng tài năng thể thao trẻ cho một số đội tuyển quốc gia.

Sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ đối với vận động viên Thể Thao Việt Nam
Sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ đối với vận động viên Thể Thao Việt Nam

Bác Hồ  khuyến khích tài năng của tuổi trẻ trọng mọi lĩnh vực nhằm làm rạng rõ cho Tổ quốc, nhân dân Việt Nam. Về tài năng thể thao của nước nhà được Bác Hồ rất quan tâm. Người từng trực tiếp khen ngợi những vận động viên đã giành được thành tích vẻ vang trên đấu trường quốc tế. Người rất mong muốn vận động viên thể thao Việt Nam cố  gắng nhiều hơn nữa trong tập luyện và thi đấu để đạt được những thành tích ngày càng cao, giành vinh quang về cho đất nước, nhân dân ta.

Hồ Chí Minh với việc phát triển Thể Dục Thể Thao quần chúng

Các nhà nghiên cứu cho rằng, TDTT là một bộ phận của nền văn hóa xã hội, là một loại hình hoạt động mà phương tiện cơ bản là các bài tập thể lực nhằm tăng cường thể chất con người, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, giáo dục con người phát triển toàn diện, làm khơi dậy và phát huy tối đa mọi tiềm năng trong con người. Quần chúng là tất cả mọi người trong xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về vị trí vai trò của Thể Dục Thể Thao

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mọi lĩnh vực hoạt động của đất nước, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự tiến bộ và hạnh phúc của nhân dân. Thể dục thể thao là một trong những lĩnh vực được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, chỉ đạo, xây dựng và phát triển ngay từ sau Cách mạng Tháng Tám thành công và trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trang 1/2 | Số bài viết: 11
Chuyên mục tin tức