Danh sách sinh viên nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 27/3/2020
Danh sách sinh viên nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 27/3/2020

Bộ phận Tài vụ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chốt danh sách sinh viên đã nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 27/3/2020

Danh sách sinh viên nộp học phí theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng tới ngày 20/3/2020
Danh sách sinh viên nộp học phí theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng tới ngày 20/3/2020

Bộ phận Tài vụ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chốt danh sách sinh viên đã nộp học phí bằng hình htức chuyển khoản qua ngân hàng tới ngày 20/3/2020

Trang 1/1 | Số bài viết: 7
Chuyên mục tin tức