Lịch sử phát triển Trường PTNK TDTT Olympic
Lịch sử phát triển Trường PTNK TDTT Olympic

Quyết định số 158/QĐ-TDTTBN ngày 12/03/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Bắc Ninh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Olympic.

Trang 1/1 | Số bài viết: 1
Chuyên mục tin tức