Thông báo lịch thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản tháng 10/2019
Thông báo lịch thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản tháng 10/2019

Chứng chỉ UDCNTT cơ bản theo TT 03/2014 do trường ĐH TDTT Bắc Ninh cấp có giá trị toàn quốc:

Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học
Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo quyết định số 389/QĐ-ĐH1-TC ngày 14/9/2007 của HIệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao I, nay là Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. 

Trang 1/1 | Số bài viết: 2
Chuyên mục tin tức