Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học
Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo quyết định số 389/QĐ-ĐH1-TC ngày 14/9/2007 của HIệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao I, nay là Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. 

Thông báo lịch thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản tháng 10/2019
Thông báo lịch thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản tháng 10/2019

Chứng chỉ UDCNTT cơ bản theo TT 03/2014 do trường ĐH TDTT Bắc Ninh cấp có giá trị toàn quốc:

Trang 1/1 | Số bài viết: 2
Chuyên mục tin tức