Hội nghị chuyên đề: “Xây dựng TCVN về Thiết bị bể bơi"
Hội nghị chuyên đề: “Xây dựng TCVN về Thiết bị bể bơi"

Ngày 22/8/2019, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức Hội nghị chuyên đề xây dựng TCVN “ Thiết bị bể bơi: Phần 4: Yêu cầu an toàn bổ sung và phương pháp thử đối với bục xuất phát; Phần 5: Yêu cầu an toàn bổ sung và phương pháp thử đối với dải phân cách và đường phân chia

Trang 1/1 | Số bài viết: 4
Chuyên mục tin tức