Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Kiến thức cơ bản
Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Kiến thức cơ bản

 Khoa Kiến thức cơ bản- Trường Đại học TDTT Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 3655/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 01/10/2018

Trang 1/1 | Số bài viết: 1
Chuyên mục tin tức