Thông báo về việc báo cáo tiến độ biên soạn tài lliệu và đăng ký đề cương xuất bản sách năm 2024

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo về việc báo cáo tiến độ biên soạn tài liệu và đăng ký đề cương sách năm 2024

Thông báo về việc hoãn thi các môn học tại Trường
Thông báo về việc hoãn thi các môn học tại Trường

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo hoãn thi các môn học tại Trường từ ngày 29/01/2021 cho đến hết tết Nguyên đán. Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo sau. Riêng đối với các môn thi theo hình thức trực tuyến vẫn tiến hành bình thường theo kế hoạch.

Thông báo về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia...

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia “GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO TRÊN CẢ NƯỚC”

Thông báo Về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia “GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TDTT TRÊN CẢ NƯỚC”
Thông báo Về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia “GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TDTT TRÊN CẢ NƯỚC”

Với mục đích tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức cho các cá nhân, tổ chức trong các cơ sở đào tạo TDTT nói riêng và của cộng đồng nói chung...về vấn đề môi trường, hoạt động TDTT với môi trường, các biện pháp ứng phó, khắc phục, cải thiện và sử dụng hợp lý các điều kiện tự nhiên, môi trường trong hoạt động TDTT...; thực hiện Thông báo số 61/TB-BVHTTDL ngày 6 tháng 01 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ cấp quốc gia năm 2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tiến hành tổ chức Hội thảo với chủ đề Giáo dục bảo vệ môi trường tại các cơ sở đào tạo TDTT trên cả nước”.

Trang 1/2 | Số bài viết: 20
Chuyên mục tin tức