Đề án phát triển trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đề án tổng thể “xây dựng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thành trường trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng tài năng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về thể dục thể thao”

Đề án phát triển trường Đại học TDTT Bắc Ninh giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Đề án phát triển Trường Đại học TDTT Bắc Ninh giai đoạn 2014 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Trang 1/1 | Số bài viết: 2
Chuyên mục tin tức