Lịch sử phát triển khoa Huấn luyện thể thao
Lịch sử phát triển khoa Huấn luyện thể thao

Khoa Huấn luyện thể thao được thành lập theo Quyết định số 369 ngày 01/10/2004 của Hiệu trưởng trường Đại học thể dục thể thao I nay là trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh, là ngành huấn luyện thể thao đầu tiên của cả nước.

Trang 1/1 | Số bài viết: 1
Chuyên mục tin tức