Thông báo về việc báo cáo tiến độ biên soạn tài liệu và đăng ký đề cương sách năm 2020
Thông báo về việc báo cáo tiến độ biên soạn tài liệu và đăng ký đề cương sách năm 2020

 

Thực hiện kế hoạch xuất bản giáo trình, tài liệu trong năm 2020 của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Trung tâm Thông tin, Thư viện thông báo:

Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Thông tin, Thư viện
Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Thông tin, Thư viện

Trung tâm Thông tin – Tư liệu Thể dục thể thao (nay là Trung tâm Thông tin, Thư viện) được thành lập từ ngày 01 tháng 2 năm 2006 theo quyết định số 23/ QĐ – ĐHI – TC với nhiệm vụ ban đầu là tham mưu cho Hiệu trưởng  trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các hoạt động về lĩnh vực thông tin tư liệu phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trang 1/1 | Số bài viết: 5
Chuyên mục tin tức