Thông tin tuyển sinh chuyên ngành Bắn súng - Bắn cung năm 2020
Thông tin tuyển sinh chuyên ngành Bắn súng - Bắn cung năm 2020

Mọi thông tin cần giải đáp xin liên hệ TS Trần Anh Vương số điện thoại 0936066858; Email bansungthethao.upes1@gmail.com

Trang 1/1 | Số bài viết: 1
Chuyên mục tin tức