Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

14-09-2020 00-00

 

DANH SÁCH CÁC ĐẢNG ỦY VIÊN KHÓA XXII

 Nhiệm kỳ 2020-2025

 

 1.  Đ/c Nguyễn Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy
 2.  Đ/c Nguyễn Văn Tuấn – Phó bí thư Đảng ủy
 3.  Đ/c Vũ Quỳnh Như – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy
 4.  Đ/c Đặng Văn Dũng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
 5.  Đ/c Đỗ Hữu Trường – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
 6.  Đ/c Lê Trí Trường – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
 7.  Đ/c Trần Trung – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
 8.  Đ/c Trần Thị Hồng Việt – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
 9.  Đ/c Nguyễn Cẩm Ninh – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
 10. Đ/c Lê Cảnh Khôi – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
 11. Đ/c Nguyễn Văn Hòa – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
 12. Đ/c Đinh Quang Ngọc – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
 13. Đ/c Nguyễn Hữu Hùng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

 

 

 

Chuyên mục tin tức