Danh sách sinh viên nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 15/4/2020

15-04-2020 20-38

Bộ phận Tài vụ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chốt danh sách sinh viên đã nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 15/4/2020

Để thuận lợi cho các sinh viên Nhà trường theo dõi, cập nhật và kiểm tra thông tin về tình hình đóng học phí, Bộ phận Tài vụ Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh cập nhật chi tiết danh sách sinh viên đóng học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 15/4/2020

Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 0912.324.352

Danh sách các sinh viên được thống kê tại Link: Danh sách sinh viên nộp học phí tới hết 15/4/2020

Chuyên mục tin tức