Đoàn cán bộ Trường Đại học Sân khấu điện ảnh sang thăm và làm việc với Nhà trường

18-09-2020 00-00

Ngày 18/9/2020, Đoàn cán bộ Trường Đại học Sân khấu điện ảnh do ThS. Nguyễn Thị Thanh Quế, Phó Hiệu trưởng  làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. 

  

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc làm việc với Đoàn công tác tại phòng khách quốc tế.

Đón tiếp đoàn có PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh cùng đại diện lãnh đạo Trung tâm Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN).

 Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã thảo luận về việc Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đào tạo chứng chỉ GDQP&AN cho sinh viên Trường Đại học Sân khấu điện ảnh theo quyết định số 2320 ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Bộ Quốc Phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; liên kết Giáo dục Quốc phòng và An ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

Đoàn công tác đi thăm cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy GDQP&AN tại Trường Đại học TDTTB Bắc Ninh

Kết thúc buổi làm việc ThS Nguyễn Thị Thanh Quế và đoàn công tác đã đi thăm cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy GDQP&AN tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. ThS Nguyễn Thị Thanh Quế và đoàn công tác đánh giá rất cao về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên giảng dạy tại Trung tâm.

Chuyên mục tin tức