Lịch công tác Tuần 10

01-10-2021 14-39

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

   TRƯỜNG PTNK TDTT OLYMPIC

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

 

(Từ ngày 04/10 đến ngày 11/10 năm 2021)

Thứ 2: Họp đơn vị - thời gian 8 giờ 30 phút.

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nội dung công việc

1

PGS. TS Tạ Hữu Hiếu

Hiệu trưởng

 - Thứ 2, 4, 6: Trực lãnh đạo và giải quyết công việc chung.

 - Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.

 - Tham dự các cuộc họp trực tuyến (theo kế hoạch của Sở GDĐT Bắc Ninh).

 - Tham gia giảng dạy môn Toán (khối THPT) theo lịch TKB của Trường.

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

P.Hiệu trưởng

 - Phụ trách công tác đào tạo văn hóa; Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

- Thứ 2, 3, 5: Trực lãnh đạo và giải quyết công việc chung;

 - Tham gia giảng dạy các môn học văn hóa theo lịch TKB của Trường.

3

ThS. Nguyễn Văn Hưng

P.Hiệu trưởng

 - Thứ 2, 4: Giải quyết công việc chung;

 - Trực lãnh đạo: Thứ 3.

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện kế hoạch của Sở GDĐT Bắc Ninh về các hoạt động  phòng, chống dịch bệnh COVID.

- Phụ trách công tác quản lý học sinh, đào tạo năng khiếu.

 - Chỉ dạo công tác cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2021-2022.

 - Tham gia giảng dạy các môn học văn hóa theo lịch TKB của Trường.

4

ThS. Đàm Danh Phương

Chuyên viên

- Giải quyết công việc chuyên môn;

 - Trực Văn phòng: Sáng thứ 2, 4.

 - Triển khai các nhiệm vụ năm học 2021-2022; Hoàn thiện hồ sơ học sinh chuyển trường. Hồ sơ tuyển sinh đầu vào các khối năm học 2021-2022.

- Công tác văn phòng, chuẩn bị tài liệu, hồ sơ đối với GVCN các lớp, …

- Tham gia giảng dạy các môn học văn hóa theo lịch TKB của Trường.

5

CN. Phan Thị Thu Hường

Giáo viên

 - Trực Văn phòng thứ 3;

 - Phụ trách Đoàn, đội. Phối hợp thực hiện công việc của Trường.

 - Triển khai các nhiệm vụ năm học 2021-2022.

- Tham gia các hoạt động  phòng, chống dịch bệnh COVID theo.

- Tham gia giảng dạy các môn học văn hóa theo lịch TKB của Trường.

6

Ths. Phạm Bá Dũng

Chuyên viên

 - Trực Văn phòng: Sáng thứ 2, 4

 - Thực hiện công tác báo cáo về tình hình dịch COVID theo yêu cầu của Sở GD ĐT Bắc Ninh.

 - Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022; Công tác văn phòng, CNTT,…

- Tham gia giảng dạy các môn học văn hóa theo lịch TKB của Trường.

7

Ths. Hoàng Thị Thúy

Chuyên viên

 - Trực Văn phòng: Thứ 3.

 - Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022; Công tác đoàn đội, giáo viên chủ nhiệm.

- Công tác văn phòng, tư vấn tuyển sinh,… 

- Thực hiện công tác báo cáo về tình hình dịch COVID theo yêu cầu của Sở GD ĐT Bắc Ninh.

- Tham gia giảng dạy các môn học văn hóa theo lịch TKB của Trường.

 

Ghi chú:

- Từ ngày 06/9/2021, học sinh các khối của nhà Trường học văn hóa theo TKB đã có (hình thức học trực tuyến).

- Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19, Trường phổ thông năng khiếu TDTT Olympic làm việc theo hướng dẫn của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, Phòng GD&ĐT Từ Sơn và Sở GD&ĐT Bắc Ninh về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian xảy ra dịch Covid 19.

 

Chuyên mục tin tức