Lịch công tác tuần 15

12-04-2022 08-12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

          TRUNG TÂM GDQP&AN

 

                                        LỊCH CÔNG TÁC

                                                       Tuần: 15

                       Từ  ngày 11 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

                                                                                                      NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 1 

 Ban Giám Đốc

( PGS.TS: Nguyễn Văn Phúc - GĐ

TS: Nguyễn Văn Hoà -  P.GĐ

Đại tá: Lê  Danh Nam - P.GĐ

- Điều hành công việc tại Trung tâm

  Điều hành chung công tác đào tạo học viên Khóa 34 sinh viên trường Đại học TDTT BN

- Thứ 6: 9h: Điều hành công tác đón tiếp HV khoá 34

    2

Phòng Đào tạo, QLSV

(Thiếu Tá: Vũ Đình Phan)

- Xây dựng kế hoạch đào tạo khoá 34

- Thứ 6: 9h: Đón tiếp HV khoá 34

- Thực hiện công tác chuyên môn

3

Phòng Hành chính, tổ chức

- Thực hiện công tác văn thư.

- Thứ 6: 9h: Đón tiếp HV khoá 34

- Thực hiện công tác chuyên môn

4

Phòng Hậu Cần, TC-KT

(TS: Nguyễn Ngọc Khôi)

- Tham mưu  BGĐ về công tác Hậu cần

- Rà soát cơ sở vật chất cho học viên, phối hợp tổ điện, nước sửa chữa hỏng hóc phát sinh.

- Thứ 6: 9h: Đón tiếp HV khoá 34

- Thực hiện công tác chuyên môn

5

Khoa Quân sự, Chính trị

- Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học

- Chuẩn bị giáo án bài giảng phục vụ giảng dạy hv khoá 34

 

6

 

Quản Lý khung

- Thứ 6: 9h: Đón tiếp HV khoá 34

- Quản lý học viên (24/24)

Chuyên mục tin tức