Lịch công tác tuần 17

22-04-2022 15-17

LỊCH CÔNG TÁC

 TUẦN 17

Từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2022

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Công việc cụ thể:

1

Mai Thị Bích Ngọc

- Tham gia các cuộc họp chung theo lịch của Nhà trường

- Phụ trách công việc chung; Phụ trách hoạt động tạp chí;

- Giảng dạy kiêm nhiệm tại Bộ môn Võ – Quyền Anh

- Trực giải quyết công việc: Thứ 2

2

Đỗ Xuân Đặng

 - Phụ trách mảng công nghệ thông tin, quản trị website

- Viết tin đăng trên Website

- Đăng tải các thông tin trên website và bảng ảnh

- Quản lý máy chủ, sửa máy tính, mạng Internet nhà trường

- Thực hiện các công việc chung của Trung tâm và Nhà trường

- Backup dữ liệu phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm quản lý nhân sự

- Quản lý tài khoản hòm thư công vụ và tài khoản học Online Ms Team

- Trực giải quyết công việc thứ 3

3

Nguyễn Thị Thu Quyết

- Phụ trách mảng Thư viện, xuất bản;

- Tham gia hoạt động Công đoàn Trường và công đoàn Bộ phận;

- Trực giải quyết công việc Thứ 4.

4

Lê Thị Tuyết Thương

- Tham gia các công việc chung của Tạp chí và Trugn tâm

- Phụ trách hoạt động Phòng Truyền Thống

- Trực phòng Thứ 5

5

Trần Hải An

- Chụp ảnh và lấy tin theo kế hoạch công tác

- Quản lý thông tin hình ảnh và bảng thông tin ảnh

- Quản lý máy chủ, sửa máy tính, mạng Internet nhà trường

- Trực phòng Thứ 6

6

Nguyễn Thị Thu Trang

- Trực phòng đọc

- Làm nghiệp vụ tài liệu thư viện

- Trực thư viện Thứ 5

7

Nguyễn Thị Thương

- Làm nghiệp vụ tài liệu thư viện

- Trực mượn và phòng bán sách

- Trực thư viện Thứ 6

8

Lương Văn Tùng

- Chụp ảnh và viết tin theo kế hoạch công tác

- Quản lý thông tin hình ảnh

- làm các công việc khác của Trung tâm khi giám đốc trung tâm điều động

 

 

Chuyên mục tin tức