Lịch công tác tuần 20

10-12-2021 11-42

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

     TRUNG TÂM GDQPAN

 

                            LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

                                        Từ ngày 13/12 đến ngày 19/12/2021

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Ban Giám đốc

(GS.TS:Nguyễn Văn Phúc-GĐ

TS: Nguyễn Văn Hòa – P.GĐ

Đại tá. Lê Danh Nam - PGĐ)

* Điều hành toàn bộ công việc tại Trung tâm

- Điều hành chung công tác đào tạo chương trình môn học GDQPAN học viên khóa 32 tại trung tâm

- Điều hành, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid 19

- Thứ 2: Điều hành công tác đón tiếp học viên khóa 32: Trường CĐ Sư phạm BN, Trường ĐH Kinh Bắc

  2.

       Phòng Đào tạo,QLSV

       (Đại úy: Vũ Đình Phan)

* Tham mưu BGĐ về công tác Đào tạo, công tác QLSV

- Thứ 2: 8h: Tổ chức thực hiện công tác đón tiếp học viên khóa 32: Trường CĐ Sư phạm BN, Trường ĐH Kinh Bắc

- Thứ 2 đến CN: Thực hiện đào tạo giảng dạy hv Khóa 32.

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

- Phối hợp với các đơn vị trung tâm trong công tác đào tạo Khóa 32.

3.

Phòng Hành chính

Tổ chức

(ThS. Nguyễn Thị Hiền)

* Tham mưu BGĐ về công tác hành chính, Tổ chức, văn thư

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ

- Thứ 2: 8h: Thực hiện công tác đón tiếp học viên khóa 32: Trường CĐ Sư phạm BN, Trường ĐH Kinh Bắc

- Thứ 2 đến CN: Phối hợp với phòng Hậu cần trong công tác quản lý cấp phát cơ sở vật chất.

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

Phối hợp với các phòng ban trong công tác Hành chính.

4.

Phòng Hậu cần,TC-KT

(ThS: Nguyễn Ngọc Khôi)

* Tham mưu BGĐ về công tác Hậu cần, TC-KT

- Thứ 2: 8h: Thực hiện công tác đón tiếp học viên khóa 32: Trường CĐ Sư phạm BN, Trường ĐH Kinh Bắc

- Giám sát việc thực hiện cung cấp xuất ăn học viên khóa 32 của Công ty Hà Thành.

- Thực hiện công tác chuyên môn

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

Phối hợp với các phòng ban trong công tác hậu cần.

    5.

Ban Thanh tra, Pháp chế

* Tham mưu BGĐ công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nội quy, quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động GDQPAN của trung tâm. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về GDQPAN

6.

Khoa Quân sự, Chính trị

(Đại tá: Phạm Ngọc Tuấn

Đại tá. Trần Văn Hải)

* Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học  GDQPAN. - - Thứ 2 đến CN: Thực hiện công tác giảng dạy học viên khóa 32 tại TT.

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

7

Khung Quản lý học viên

  

- Thực hiện quản lý học viên khóa 32 (24/24h)

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

Chuyên mục tin tức