Lịch công tác Tuần 29

15-07-2022 15-22

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

   TRƯỜNG PTNK TDTT OLYMPIC

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM 2022

(Từ ngày 18/7 đến ngày 24/7 năm 2022)

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nội dung công việc

 

Lịch chung

(Đối với tất cả cán bộ)

 

 

1

PGS. TS Tạ Hữu Hiếu

Hiệu trưởng

 - Thứ 2, 4, 6: Trực lãnh đạo và giải quyết công việc chung.

 -Thứ 2: 14h00: Họp Giao ban (A2).

 - Tham gia các cuộc họp theo lịch công tác của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh.

  - Tham dự các cuộc họp trực tuyến (theo kế hoạch của Sở GDĐT Bắc Ninh).

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

P.Hiệu trưởng

 - Phụ trách công tác đào tạo văn hóa;

- Xây dựng kế hoạch năm học 2022-2023.

- Thứ 2, 3, 5: Trực lãnh đạo và giải quyết công việc chung;

- Công tác thi TN THPT 2022;  

3

ThS. Nguyễn Văn Hưng

P.Hiệu trưởng

 - Thứ 2, 4: Giải quyết công việc chung;

 - Trực lãnh đạo: Thứ 3.

- Phụ trách công tác quản lý học sinh, đào tạo năng khiếu.

 - Chỉ dạo công tác cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2021-2022.

4

CN. Phan Thị Thu Hường

Giáo viên

 - Trực Văn phòng thứ 3;

 - Tham gia tập huấn đổi mới chương trình SGK năm học 2022-2023.

- Công tác tuyển sinh;

-Các hoạt động tình nguyện,…

5

Ths. Phạm Bá Dũng

Chuyên viên

 - Trực Văn phòng: Sáng thứ 4, 6.

  • Tham gia tổ chức thi giữa học kỳ 2.

  - Công tác văn phòng, CNTT,…

 - Công tác tuyển sinh,…

 - Xét tuyển đầu vào năm học 2022-2023,…

6

Ths. Hoàng Thị Thúy

Chuyên viên

 - Trực Văn phòng: Thứ 3, 5.

 - Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022; Công tác đoàn đội, giáo viên chủ nhiệm.

- Công tác văn phòng, tư vấn tuyển sinh,… 

 

Ghi chú:  

Chuyên mục tin tức