Lịch công tác tuần 38

19-09-2022 11-42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

          TRUNG TÂM GDQP&AN

 

                                         LỊCH CÔNG TÁC

                                                          Tuần: 38

                         Từ  ngày 19 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

                                                                                                      NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 1 

 Ban Giám Đốc

( PGS.TS: Nguyễn Văn Phúc - GĐ

TS: Nguyễn Văn Hoà -  P.GĐ

Đại tá: Lê  Danh Nam - P.GĐ

- Điều hành công việc tại Trung tâm

 - Thứ 2: 7h: Điều hành công tác đón tiếp học viên khoá 39 – Trường CĐ Du lịch BN

- Thứ 3: 7h30: Dự lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh Bắc

    2

Phòng Đào tạo, QLSV

(Thiếu Tá: Vũ Đình Phan)

- Thứ 2: 7h: Tổ chức thực hiện công tác đón tiếp học viên khoá 39

- Thứ 3 đến Thứ 7: Tổ chức giảng dạy theo lịch đã được phê duyệt.

- Thực hiện công tác chuyên môn

3

Phòng Hành chính, tổ chức

- Thực hiện công tác văn thư.

- Thứ 2: 7h: Tổ chức thực hiện công tác đón tiếp học viên khoá 39

- Phối hợp các đơn vị Trung tâm tổ chức cấp phát vật chất

- Thực hiện công tác chuyên môn.

4

Phòng Hậu Cần, TC-KT

(TS: Nguyễn Ngọc Khôi)

- Tham mưu  BGĐ về công tác Hậu cần

- Thứ 2: 7h: Tổ chức thực hiện công tác đón tiếp học viên khoá 39

- Tổ chức cấp phát vật chất, giám sát bếp ăn trong công tác cung cấp suất ăn học viên.

- Thực hiện công tác chuyên môn

5

Khoa Quân sự, Chính trị

- Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học

- Thực hiện giảng dạy hv khoá 39 (Theo kế hoạch)

 

6

 

Quản Lý khung

- Thứ 2: 7h: Tổ chức thực hiện công tác đón tiếp học viên khoá 39

- Quản lý học viên (24/24)

Chuyên mục tin tức