Lịch công tác Tuần 43

21-10-2022 21-46

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

   TRƯỜNG PTNK TDTT OLYMPIC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 NĂM 2022

(Từ ngày 24/10 đến ngày 30/10 năm 2022)

TT

Họ tên

Chức vụ

Nội dung công việc

 

Lịch chung

(Đối với tất cả cán bộ)

 

 - 8h00: Họp đơn vị

1

PGS. TS Tạ Hữu Hiếu

Hiệu trưởng

- Thứ 2, 4, 6: Trực lãnh đạo và giải quyết công việc chung.

 - Thứ 2: 13h30 – Giao ban (HT A2)

  - Tham gia các cuộc họp theo lịch công tác của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh.

  - Tham dự các cuộc họp (theo kế hoạch của Sở GDĐT Bắc Ninh).

 - Giảng dạy các môn Văn hóa theo TKB

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

P.Hiệu trưởng

 - Phụ trách công tác đào tạo văn hóa;

- Thứ 2, 3, 6: Trực lãnh đạo và giải quyết công việc chung;  

- Giảng dạy các môn Văn hóa theo TKB

3

ThS. Nguyễn Văn Hưng

P.Hiệu trưởng

 - Thứ 2, 4: Giải quyết công việc chung;

 - Thứ 2, 3, 5. Trực lãnh đạo, giải quyết công việc chung

- Phụ trách công tác quản lý học sinh, đào tạo năng khiếu.

 - Chỉ dạo công tác cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2022-2023.

4

CN. Phan Thị Thu Hường

Giáo viên

 - Trực Quản lý Đoàn đội thứ 3, 4;

 -Các hoạt động đoàn đội,…

 - Giảng dạy các môn Văn hóa theo TKB

5

Ths. Phạm Bá Dũng

Chuyên viên

 - Trực Văn phòng: Sáng thứ 2, 3, 6.

 - Công tác văn phòng, CNTT,…

  - Giảng dạy các môn Văn hóa theo TKB

6

Ths. Hoàng Thị Thúy

Chuyên viên

 - Trực Văn phòng: Sáng Thứ 2, 4, 5.

- Trực Quản lý Đoàn đội thứ  2, 5, 6;

 - Phối hợp triển khai các nhiệm vụ năm học 2022-2023; Công tác đoàn đội, giáo viên chủ nhiệm.

- Công tác văn phòng, tư vấn tuyển sinh,…

- Giảng dạy các môn Văn hóa theo TKB

 

Chuyên mục tin tức