Lịch công tác tuần 44

28-10-2022 08-29

LỊCH CÔNG TÁC

 TUẦN 44

Từ ngày 31/10 đến ngày 3/11/2022

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Công việc cụ thể:

1

Mai Thị Bích Ngọc

- Tham gia các cuộc họp chung theo lịch của Nhà trường

- Phụ trách công việc chung; Phụ trách hoạt động tạp chí;

- Giảng dạy kiêm nhiệm tại Bộ môn Võ – Quyền Anh

2

Đỗ Xuân Đặng

 - Phụ trách mảng công nghệ thông tin, quản trị website

- Viết tin đăng trên Website

- Đăng tải các thông tin trên website và bảng ảnh

- Quản lý máy chủ, sửa máy tính, mạng Internet nhà trường

- Thực hiện các công việc chung của Trung tâm và Nhà trường

- Backup dữ liệu phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm quản lý nhân sự

- Quản lý tài khoản hòm thư công vụ và tài khoản học Online Ms Team

3

Lê Thị Tuyết Thương

- Tham gia các công việc chung của Tạp chí và Trugn tâm

- Phụ trách hoạt động Phòng Truyền Thống

4

Trần Hải An

- Chụp ảnh và lấy tin theo kế hoạch công tác

- Quản lý máy chủ, sửa máy tính, mạng Internet nhà trường

5

Nguyễn Thị Thu Trang

- Trực phòng đọc

- Làm nghiệp vụ tài liệu thư viện

6

Nguyễn Thị Thương

- Làm nghiệp vụ tài liệu thư viện

- Trực mượn và phòng bán sách

7

Lương Văn Tùng

- Chụp ảnh và viết tin theo kế hoạch công tác

- Quản lý thông tin hình ảnh

- Làm các công việc khác của Trung tâm khi giám đốc trung tâm điều động

 

Chuyên mục tin tức